SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA OPŁATY POZWOLENIA OBOWIĄZKI TERMINY EKOEXPERT

Zdjęcia:

Firma: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
Miejscowość: Białystok
Kod pocztowy: 15-404
Ulica: Młynowa 17 lok.1
Telefon: 857444460
Strona WWW: www.ekoexpert.com.pl
   
dodano: 2023.03.10
ważne do: 2023.11.20

Szczegóły ogłoszenia:

Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi środowiskowe mające na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostosowanie działalności do wymogów prawnych prowadzenia działalności, uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych oraz ograniczenie kosztów związanych z ochroną środowiska. Firma EkoExpert to zespół doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy podejmują się kompleksowej obsługi ekologicznej firm zapewniając terminowe sporządzanie oraz przekazywanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, raportów do bazy KOBIZE, raportów do BDO, raportów OPAK 1,2,3, PRTR, opracowywanie wszelkich dokumentów środowiskowych tj. analizy i oceny środowiskowe, operaty wodnoprawne,  ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięcia. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert we współpracy z klientem dokonują rzetelnej analizy potrzeb środowiskowych przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego oraz dostosowują zakres obsługi ekologicznej do potrzeb firmy. Oferta usług ekologicznych firmy EkoExpert obejmuje wszelkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, co pozwala na  wypełnienie wszelkich obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalne doradztwo środowiskowe oraz merytoryczne wsparcie w wypełnianiu wszelkich zobowiązań środowiskowych tj. obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe, doradcze oraz reprezentacyjne związane z kontrolą środowiskową dokonywaną przez WIOŚ.  Współpraca ekologiczna z ekspertami z firmy EkoExpert zapewnia firmie przekazywanie sprawozdań środowiskowych terminowo. Terminy składania podstawowych sprawozdań oraz raportów rocznych związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie wyglądają następująco: do 15 marca roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, do 15 marca roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, do 31 marca zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Eksperci środowiskowi z EkoExpert stale monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska w celu zapewnienia klientom wsparcia merytorycznego w zakresie dbania o przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Oferta współpracy ekologicznej firmy EkoExpert jest elastyczna i  uwzględnia oczekiwania  klienta,  zakres prowadzonej działalności oraz  formę współpracy. Szczegóły oferty udostępniamy  na firmowej stronie http://www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie 85 744 44 60.