USŁUGI EKOLOGICZNE OUTSOURCING EKOLOGICZNY DORADZTWO EKOEXPERT BIAŁYSTOK

Zdjęcia:

Firma: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
Miejscowość: Białystok
Kod pocztowy: 15-404
Ulica: Młynowa 17 lok.1
Telefon: 857444460
Strona WWW: www.ekoexpert.com.pl
   
dodano: 2023.06.12
ważne do: 2024.07.17

Szczegóły ogłoszenia:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, usługi sprawozdawcze, usługi rozliczeniowe , usługi w zakresie przygotowania, opracowania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych i innych pozwoleń środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością. Zespół doświadczonych ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert zapewnia klientom profesjonalne usługi środowiskowe oparte na współpracy ekologicznej, realizowane w formie zadaniowej lub kompleksową obsługę ekologiczną uwzględniającą wszelkie potrzeby środowiskowe firmy oraz zakres obowiązków środowiskowych, którym podlega firma. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością m.in. operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia zintegrowane, oceny opłacalności inwestowania w OZE, raporty KOBIZE, raporty OPAK 1,2,3, sprawozdania odpadowe, przeglądy oraz audyty ekologiczne, analizy krajobrazowe, inwentaryzacje przyrodnicze. Długoletnia działalność firmy EkoExpert oraz ogromne doświadczenie ekspertów środowiskowych stanowią podstawę współpracy ekologicznej z klientem oraz pozwalają na identyfikację obszarów działalności wymagających szczególnej uwagi i zaangażowania profesjonalistów w procesie raportowania, kontroli, rozliczeń środowiskowych  oraz ubiegania się o stosowne zezwolenia środowiskowe, pozwolenia środowiskowe, w tym w szczególności związane z zarządzaniem odpadami. Firma EkoExpert oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami w firmie: rejestrację w Bazie Danych Odpadowych, znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych, wystawianie kart odbiorców odpadów, opracowanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami. Firma EkoExpert realizuje usługi środowiskowe na zasadach outsourcingu ekologicznego, który obejmuje prawne, organizacyjne i techniczne aspekty ochrony środowiska w firmie, zapewnia minimalizację kosztów związanych z realizacją obowiązków środowiskowych oraz dostosowania działalności do zmieniającego się stanu prawnego zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Współpraca ekologiczna z doradcami środowiskowymi z EkoExpert oznacza możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem, najwyższą jakość opracowywanych dokumentów środowiskowych oraz zapewnienie wszelkich podstaw prawnych prowadzenia działalności. Więcej informacji o ofercie firmy EkoExpert znajduje się na firmowej stronie http://www.ekoexpert.com.pl