Zaproponuj cenę

Stolica Szwecji?
Odpowiedź na powyższe pytanie: