POZWOLENIA WODNOPRAWNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ODPADAMI EKOEXPERT

dodano: 2022.07.08 ważne do: 2024.05.27 wyświetleń: 15
Szczegóły ogłoszenia:
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. stworzyła ofertę usług ekologicznych zapewniających firmom i instytucjom niezbędne wsparcie merytoryczne, profesjonalne doradztwo ekologiczne, najwyższej jakości opracowania dokumentów środowiskowych oraz audyty środowiskowe i analizy pozwalające podejmować decyzje środowiskowe dostosowane do aktualnych przepisów prawnych oraz zakładanych oczekiwań. Firma EkoExpert od ponad 15 lat zapewnia klientom kompleksowe usługi ekologiczne w formie stałej obsługi ekologicznej lub na zasadach współpracy przy realizacji wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska w firmie. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert realizują wszelkie powierzone zadania z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, opracowują dokumentację środowiskową raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, analizy, operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i inne dokumenty wymagane przepisami. Firma EkoExpert posiada ogromne doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm, ocenie potrzeb środowiskowych firmy oraz dostosowaniu działalności firm do wymogów ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi podejmują wszelkie starania na rzecz zapewnienia klientom najwyższej jakości obsługi ekologicznej, najwyższej jakości opracowań dokumentów środowiskowych, dbają o terminowe wnoszenie opłat środowiskowych oraz rzetelną ocenę potrzeb środowiskowych firmy i dostosowanie działalności do zmieniających się warunków prowadzenia działalności. Spośród wielu aspektów środowiskowych prowadzenia działalności gospodarczej szczególne znaczenie w zakresie ochrony środowiska ma zarządzanie odpadami w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają profesjonalną obsługę firm w zakresie gospodarowania odpadami, w tym rejestrację podmiotu w Bazie Danych Odpadowych BDO, prowadzenie ewidencji odpadów i wprowadzanie danych do BDO, sporządzanie kart odbiorców odpadów, aktywne pozyskiwanie odbiorców odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie, składowanie odpadów, pozwoleń na transport odpadów oraz dokonywanie rozliczeń związanych z wytwarzaniem odpadów oraz wprowadzaniem do obrotu reklamówek, opakowań itp. Firma EkoExpert posiada niezbędne doświadczenie oraz rzetelną wiedzę dla zapewnienia klientowi najwyższej jakości obsługi ekologicznej wraz z możliwością dostosowania oferty do rodzaju prowadzonej działalności m.in. raport oceny oddziaływania na środowisko dla kruszni gruzu, raport oceny oddziaływania na środowisko dla stacji demontażu pojazdów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów, zezwolenie na zbieranie odpadów dla skupu złomu, pozwolenia wodnoprawne dla miejsc magazynowania odpadów , pozwolenia zintegrowane dla ubojni i inne.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy na stronie http://www.ekoexpert.com.pl , skorzystania z bezpłatnej analizy potrzeb środowiskowych firmy oraz dedykowanej oferty współpracy ekologicznej.
 
Kontakt
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17 lok.1, 15-404 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: