DOKUMENTACJA ODPADOWA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZARZĄDZANIE BDO EKOEXPERT

dodano: 2020.12.10 ważne do: 2023.07.10 wyświetleń: 23
Szczegóły ogłoszenia:
klientów zmierzających do prawidłowego oraz terminowego realizowania obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Obowiązki środowiskowe firm obejmują obowiązki rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze firm, obowiązki rozliczeniowe związane z prowadzoną działalnością, prowadzeniem i uzupełnianiem dokumentacji środowiskowej, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert zatrudnia doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy w ramach kompleksowej obsługi ekologicznej opracowują wymagane dokumenty środowiskowe: sprawozdania środowiskowe, raporty środowiskowe, dokumenty rozliczeniowe, wnioski i dokumenty. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert dostosowują zakres obsługi ekologicznej do potrzeb środowiskowych firmy, aktualnie obowiązujących przepisów oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres realizowanych na rzecz firm usług środowiskowych uzależniony jest od stopnia oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz możliwości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Wiele obszarów zarządzania ochroną środowiska w firmie wymaga profesjonalnego doradztwa ekspertów środowiskowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu opracowywania dokumentacji środowiskowej. Jednym z kluczowych obszarów działalności firm, które wymagają wsparcia doświadczonych ekspertów środowiskowych jest gospodarowanie odpadami i związane z tym prowadzenie dokumentacji odpadowej, rozliczanie opłat za wprowadzanie produktów i opakowań do obrotu, uzupełnianie kart odbiorców odpadów, zarządzanie Bazą Danych Odpadowych, dopełnieniem obowiązków rejestracyjnych w BDO, uzupełnianiem wpisów w BDO. Eksperci EkoExpert zajmują się w ramach gospodarowania odpadami w firmie ewidencją wytwarzanych odpadów, aktywnym poszukiwaniem odbiorców odpadów, sporządzaniem i składaniem sprawozdań odpadowych, raportowania oraz kontroli działań w obszarze zarządzania odpadami. Eksperci środowiskowi profesjonalnie podejmują się sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń odpadowych, zezwoleń na transport odpadów, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, uzyskania decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów. Dokumenty związane z gospodarowaniem odpadami przygotowywane przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert zapewniają rzetelne oraz terminowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych oraz zgodne z prawem prowadzenie działalności.  Oferta firmy EkoExpert jest dostępna na firmowej stronie internetowej http://www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.
 
Kontakt
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17 lok.1, 15-404 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: