DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT DORADCA USŁUGI OBSŁUGA FIRM EKOEXPERT

dodano: 2023.02.17 ważne do: 2024.06.06 wyświetleń: 12
Szczegóły ogłoszenia:
Firma EkoExpert to zespół doradców środowiskowych, którzy zapewniają firmom i instytucjom kompleksową obsługę ekologiczną, profesjonalne opracowania środowiskowe oraz realizują zadania z zakresu zarządzania środowiskiem w firmie. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych w firmie doświadczonym ekspertom środowiskowym, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz znajomość aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Firma EkoExpert oferuje usługi środowiskowe dostosowane do zakresu obowiązków środowiskowych, którym podlega firma w oparciu o przeprowadzony audyt środowiskowy oraz ocenę możliwości organizacyjnych firmy do zapewnienia właściwego poziomu zarządzania sprawami środowiska w firmie. Firma EkoExpert w ramach współpracy ekologicznej podejmuje starania o zapewnienie klientowi najwyższej jakości obsługi ekologicznej obejmującej wszelkie aspekty zarządzania środowiskiem w firmie: ewidencyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe, w tym również w zakresie ubiegania się o wydanie pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert w ramach obsługi ekologicznej realizują wszelkie czynności związane z wypełnianiem obowiązków środowiskowych, w szczególności w zakresie: sporządzania dokumentacji środowiskowej, uzupełnienia dokumentacji środowiskowej, uporządkowania dokumentacji na potrzeby kontroli środowiskowej oraz opracowania dokumentacji z uwzględnieniem zaleceń po kontroli. Doświadczenie eksperci do spraw zarządzania ochroną środowiska w firmie podejmują się kompleksowej obsługi ekologicznej firm, która umożliwia prawidłowe oraz terminowe przekazywanie sprawozdań środowiskowych, raportów środowiskowych do właściwych organów, wyliczanie wysokości opłat środowiskowych, w tym opłat produktowych oraz terminowe ich wnoszenie, prowadzenie ewidencji odpadów. W ramach zarządzania odpadami firma EkoExpert oferuje kompleksowe usługi obejmujące rejestrację w Bazie Danych Odpadowych, prowadzenie ewidencji odpadów, sporządzanie kart odbiorców odpadów, organizowanie odbioru odpadów, uzyskiwanie pozwoleń odpadowych na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, prowadzenie składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów. Ponadto, wieloletnie doświadczenie ekspertów z EkoExpert umożliwia organizację oraz prowadzenie szkoleń środowiskowych, które pozwalają na podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania środowiskiem m.in. w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną, ekologicznym wizerunkiem firmy, wykorzystania OZE w działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwania finansowania na projekty ekologiczne ze środków unijnych. Szczegóły oferty oraz zakres realizowanych przez firmę EkoExpert usług dostępne są na stronie http://www.ekoexpert.com.pl
 
Kontakt
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17 lok.1, 15-404 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: