ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE OPERATY OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ RAPORTY EKOEXPERT

dodano: 2024.05.07 ważne do: 2024.06.06 wyświetleń: 12
Szczegóły ogłoszenia:

Działalność firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. w zakresie doradztwa środowiskowego polega na przeprowadzeniu przez doświadczony zespół ekspertów środowiskowych identyfikacji obszarów działalności firmy mających znaczący wpływ na środowisko, stworzeniu planu ograniczenia negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń środowiskowych dla prowadzonej działalności lub planowanej inwestycji. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług środowiskowych na rzecz firm i instytucji, których działalność wymaga prowadzenia ewidencji środowiskowej, sporządzania i składania raportów środowiskowych, wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz uzyskania zezwoleń środowiskowych w związku z prowadzoną działalnością lub planowaną inwestycją. Doradcy z EkoExpert mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem w zakresie postępowań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej m.in. opracowywaniu operatów wodno prawnych oraz uzyskiwaniu pozwoleń wodno prawnych, postępowań dotyczących gospodarki odpadami m.in. uzyskiwaniu zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, składowanie i utylizację odpadów, prowadzenie składowiska odpadów itp. oraz postępowań dotyczących emisji pyłów i gazów, emisji hałasu, w tym: pomiary wstępne i okresowe wynikające z pozwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert oferuje kompleksowe usługi ekologiczne zapewniające optymalne warunki formalno-prawne prowadzenia działalności: identyfikację potrzeb środowiskowych firmy oraz zakresu obowiązków środowiskowych zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, opracowywanie dokumentów środowiskowych oraz prowadzenie ewidencji, sporządzanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych m.in. raport KOBIZE, zbiorcze zestawienie danych o ilości wytwarzanych odpadów, sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Firma EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firmy w procesie występowania o wydanie pozwoleń środowiskowych m.in. ocenę przedsięwzięcia i stopnia oddziaływania na środowisko, sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, przygotowanie uzasadnienia do wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, pomiarów wstępnych i okresowych do pozwoleń środowiskowych, sporządzanie raportów oraz wyliczanie opłat za korzystanie ze środowisk.  Firma EkoExpert z oddaniem, merytorycznie i z pełną odpowiedzialnością  podchodzi do realizacji powierzonych zadań z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Szczegóły oferty usług środowiskowych realizowanych przez zespół EkoExpert można znaleźć na stronie http://www.ekoexpert.com.pl lub uzyskać u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.
 
Kontakt
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17 lok.1, 15-404 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: