SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI EKOEXPERT

dodano: 2022.07.18 ważne do: 2024.05.19 wyświetleń: 19
Szczegóły ogłoszenia:
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest uznaną firmą doradczą z wieloletnim doświadczeniem specjalizującą się w  obsłudze firm i instytucji w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Firma EkoExpert profesjonalnie przygotowuje wszelkie dokumenty środowiskowe związane z funkcjonowaniem firm, sprawuje nadzór nad działalnością firmy, przeprowadza audyty środowiskowe, świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz zajmuje się realizacją szkoleń z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Zarządzanie ochroną środowiska w firmie przez wykwalifikowanych ekspertów środowiskowych  zapewnia firmom  wsparcie merytoryczne prowadzonej działalności, daje gwarancję należytego wypełniania obowiązków środowiskowych oraz najwyższą jakość opracowań środowiskowych związanych z  prowadzoną działalnością. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują wszelkie czynności związane z ewidencją środowiskową prowadzonej działalności, rozliczaniem prowadzonej działalności w związku  z oddziaływaniem na środowisko, występowaniem o wydanie pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, pozwoleń sektorowych, pozwoleń zintegrowanych  w szczególności dla takich działalności jak m.in. stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów, ubojnie, krusznie gruzu, skupy złomu. Firma EkoExpert posiada niezbędne doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty rozwojowe związane z poprawą funkcjonowania firmy w obszarze ochrony środowiska: poprawa efektywności energetycznej, inwestowanie w OZE.
Firma EkoExpert opracowała kompleksowe rozwiązania dla firm zapewniające prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczące zarządzania odpadami w firmie. Doradcy środowiskowi EkoExpert w ramach obsługi ekologicznej monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska, reprezentują firmę w trakcie kontroli środowiskowej i przejmują odpowiedzialność za wszelkie działania firmy w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, rozliczeń środowiskowych, kompletności dokumentacji środowiskowej oraz niezbędnych pozwoleń, zezwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert realizuje działalność szkoleniową obejmującą szkolenia ekologiczne dla firm z obowiązków środowiskowych, obowiązków RODO, biznes planów w projektach unijnych, zasadach konkurencyjności w projektach unijnych, projektowania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki odpadami, ochrony wód, ziemi i powietrza, eksploatacji instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego, dozór nad eksploatacją w/w instalacji i inne zagadnienia mające znaczący wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia firmie optymalne warunki funkcjonowania i rozwoju firmy, w tym stwarza możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów ekologicznych wpływających na poprawę stanu środowiska, poprawy konkurencyjności oraz wizerunku firmy. Oferta usług środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert oraz usług szkoleniowych, w tym aktualnie realizowanych szkoleń dostępna jest na firmowej stronie internetowej http://www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 85 744 44 60.
 
Kontakt
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17 lok.1, 15-404 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: