SZKOLENIA EKOLOGICZNE ŚRODOWISKOWE RODO ODPADY OZE EKOEXPERT BIAŁYSTOK

dodano: 2023.02.28 ważne do: 2024.03.22 wyświetleń: 2
Szczegóły ogłoszenia:
Firma EkoExpert jest uznaną w branży ekologicznej firmą doradczą z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm i instytucji. Firma EkoExpert profesjonalnie przygotowuje wszelkie dokumenty środowiskowe związane z funkcjonowaniem firm i instytucji, sprawuje nadzór nad działalnością firmy, przeprowadza audyty środowiskowe, świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz zajmuje się realizacją szkoleń z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Zarządzanie ochroną środowiska w firmie przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony środowiska  zapewnia firmom i instytucjom wsparcie merytoryczne prowadzonej działalności, daje pewność należytego wypełniania obowiązków środowiskowych oraz gwarancję terminowego raportowania działań podejmowanych w firmie. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują wszelkie czynności związane z dokumentowaniem prowadzonej działalności, rozliczaniem prowadzonej działalności w związku  z oddziaływaniem na środowisko oraz pozyskiwaniem środków finansowych na projekty rozwojowe związane z poprawą funkcjonowania firm w obszarze ochrony środowiska.
Firma EkoExpert opracowała kompleksowe rozwiązania dla firm i instytucji zapewniające prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz  profesjonalne szkolenia środowiskowe dla pracowników. Szkolenia ekologiczne realizowane przez firmę EkoExpert zapewniają wysoką efektywność kształcenia, dostarczają praktycznej wiedzy na temat zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie , zarządzania odpadami,  ochrony wód i ziemi, planów gospodarki niskoemisyjnej, możliwości dofinansowania inwestycji w ramach projektu Czyste Powietrze, ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych osobowych oraz zapewniają możliwość zdobycia uprawnień w zakresie projektowania instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zarówno do 1kv jak i od 1kv. Wszelkie zagadnienia podejmowane w trakcie realizacji szkoleń ekologicznych dostosowane są do potrzeb uczestników szkolenia, oparte są na wieloletnim doświadczeniu ekspertów z EkoExpert oraz dostosowane do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi ekologiczne, usługi doradztwa ekologicznego i biznesowego pozwalającego na ograniczenie kosztów związanych z ochroną środowiska, pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów ekologicznych. Oferta usług środowiskowych firmy EkoExpert  dostępna jest na stronie http://www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u doradców pod numerem 85 744 44 60.
 
Kontakt
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17 lok.1, 15-404 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: