Sprzedawca-Kasjer ul. Strażacka

dodano: 2022.09.20 ważne do: 2022.10.20 wyświetleń: 19
Szczegóły ogłoszenia:
SPS Handel Sp. z o. o.  Zatrudni Sprzedawcę-kasjera do sklepu PRIM w Białymstoku, ul. Strażacka
Zakres obowiązków:
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta,
 • dbanie o estetyczny wygląd i właściwą ekspozycję towarów,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • dbałość o jakość towaru, prawidłowe oznaczenia i terminy ważności.
Wymagania:
 • zaangażowanie, chęć do pracy,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w handlu w branży spożywczej.
Oferujemy:
 • umowę o pracę, stabilność zatrudnienia,
 • wynagrodzenie podstawowe plus comiesięczną nagrodę,
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczenia na życie,
 • szansa awansu.

CV z informacją, jakiego stanowiska i regionu dotyczy prosimy przesłać na adres: praca@spshandel.pl

W treści CV proszę o umieszczenie poniższej Klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest SPS Handel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1)                 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: sekretariat@spshandel.pl, praca@spshandel.pl;
2)                 administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem administratora oraz adresem e-mail: inspektor@spshandel.pl;
3)                 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4)                 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5)                 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6)                 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy praca@spshandel.pl, inspektor@spshandel.pl;
7)                 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)                 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Kontakt
SPS Handel Sp. z o.o.
ul. Strażacka, 15-685 Białystok Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: