Konwojent - Białystok - Z nami możesz nauczyć się nowego zawodu!

dodano: 2023.03.07 ważne do: 2023.04.06 wyświetleń: 17
Szczegóły ogłoszenia:
Konwojent
Białystok

Z nami możesz nauczyć się nowego zawodu - skierujemy Cię na kursy i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy - Zapraszamy do kontaktu!

Opis stanowiska:
-Konwojowanie wartości pieniężnych
-Kierowanie bankowozem
-Współpraca z kadrą kierowniczą

Wymagania:
-Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (finansujemy kurs)
-Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni (finansujemy kurs)
-Wysoka kultura osobista
-Umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
-Prawo jazdy kat. B
-Dyspozycyjność
-Sumienność
-Obowiązkowość

Oferujemy:
-Umowę zlecenie/ o pracę
-Możliwość podniesienia kwalifikacji
-Atrakcyjne wynagrodzenie: stawkę godzinową od 25zł netto!
-System motywacyjny
-Najwyższej jakości narzędzia do pracy
-Pracę z wysoce wyspecjalizowaną kadrą
Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SOLID MCG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17, w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce SOLID MCG Sp. z o.o.
Klauzula Informacyjna
1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SOLID MCG Sp. z o.o., ul. Postępu 17, Warszawie
2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod[at]solidmcg.com.pl
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369)] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a) RODO] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [Art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych;
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Kontakt
SOLID MCG Sp. z o.o.
Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się: