Zaproponuj cenę

Kto odkrył Amerykę?
Odpowiedź na powyższe pytanie: